מהו AEDP?

פסיכותרפיה דינאמית חווייתית מואצת (AEDP)- Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy- פותחה ע"י ד"ר דיאנה פושה, מחברת הספר 'כוחם המרפא של הרגשות' (the transforming power of affect)

basic books, 2000)). לAEDP שורשים בדיסציפלינות רבותביניהן תיאורית ההתקשרות, נוירולוגיה של רגשות, גישות ממוקדותגוף ותיאוריות של שינוי.

אין דרך טובה למצות את האתוס של הAEDP מאשר לומר כך: אנו מנסים לסייע למטופלינוולעצמינולהפוך לחזקים יותר במקומות שחוו שבר. על ידי עבודה עם טראומה, עם אובדן ועם ההשלכות הכאובות של הקיום האנושי, אנו מגלים מקומות שתמיד היו חזקים, מקומות שמעולם לא נשברו.

משבר וסבל מספקים הזדמנויות לעורר יכולות ומשאבים שאחרת נותרים רדומים. AEDP, כגישה טיפולית, נוגעת בניצול מרבי של ההזדמנויות הללו למען ריפוי ושינוי. ביסוס הקשר הטיפולי כבסיס בטוח הנו חיוני למסע זה .

דרך העיבוד העמוק של חוויות רגשיות וחוויות בקשר, המטפל מאפשר גילוי של חוויות חדשות ומרפאות עבור המטופל.

AEDP הנה מוכוונתריפוי (ולא מבוססתפסיכופתולוגיה)

כל אדם מונע ומעוצב על ידי תשוקתו העמוקה להיות נראה על ידי האחר ולקבל את הכרתו. כל אדם חולק עם יתר האנושות את הצורך האנושי הבסיסי בקשר. כאשר אנו חשים בטוחים, אנו מניחים למחסומים הגנתיים, וכאשר המחסומים הללו מוסרים, יכולתינו הטבעית לצמוח ולהתפתח מסייעת לנו להתרפא.

בשינוי משמעותי מתרחשת אקטיבציה טבעית של תהליכי שינוי רגשיים. מטרת הAEDP הנה לתת דרור לאותן נטיות ריפוי טבעיות, תוך שהמטפל מזהה את הניצנים של תהליכים אלה, עוקב אחריהם ורותם את הפוטנציאל שלהם לטובת הריפוי. כל זאת בתוך קשר טיפולי אמיתי ובטוח.

AEDP נסמכת על שינוי ועל רגשות עומק חיוביים

החוויה הפנימיתגופנית של רגשות עומק בכאןועכשיו במערכת היחסים בין המטפל למטופל הנה הסוכנת המרכזית לשינוי בגישת הAEDP. רגשות עומק הנם אדפטיביים ומולדים. ועיבודם עד להשלמתם הוא תהליך מרפא שמקנה גישה למשאבים פנימיים. החוויה של השינוי בעצמיבעיקר בהקשר של קשר מרפאמזינה את תהליך השינוי הרגשי.

מטפלי AEDP יוצרים את התנאים ההכרחיים לשינוי

המטפל מאפשר ומבנהבמשותף מערכת יחסים בין המטפל למטופל, המאופיינת בהתקשרות בטוחה. מערכת יחסים זו הנה דיאדית, אמפטית באופן מוצהר, מאשרת, מווסתת רגשות, מהנההדדית ומעורבת רגשית.

מהו שינוי?

שינוי (טרנספורמנס) הנו מושג של הAEDP עבור הכוח המוטיבציוני השואף לריפוי מיטבי, ממקום אותנטי בכל בן אנוש.

AEDP מרפא בדידות שאין לשאת

וויסות רגשי דיאדי הנו מפתח בביטול הבדידות הבלתי נסבלת. הקשר הטיפולי מספק את הבסיס הבטוח אשר ממנו ניתן לשתף בבושה, בפחד ובמצוקה, וכך להכיל אותם במשותף, ומשם לצאת לחקירה המעמיקה של חוויות מכאיבות, שקודם לכן נחוותה כמסוכנת.

"יסוד מרכזי בAEDP הנו

שהמטופל לעולם איננו לבדו

עם חוויות רגשיות מציפות"

  • דיאנה פושה

תרפיית AEDP מספקת הזדמנויות לחוויה מתקנת, הן מבחינת היכולת להיות בקשר קרוב והן מבחינת היכולת לחוש עד הסוף ולתת מקום רגשי לחוויה הפנימית. שיטה חווייתית זו מתמקדת בהרחבת ובהעמקת החוויה הרגשית ומתעדפת אותה על פני התוכן והמשמעות. העמקת החוויה הרגשית נתמכת בעבודה שחוזרת שוב ושוב אל הגוף ואל הביטוי של התחושות בכאןועכשיו. המטפל בשיטה זו מקדיש תשומת לב עקבית להתמקדות בחוויה על כל רבדיה.

חוויית השינוי היא חיובית

באמצעות יצירת מערכת יחסים שבמרכזה מאמץ לייצר התקשרות בטוחה, כלומרמערכת המושתתת על הקשבה, התאמה ותיקוןנוצרת סביבה נוירוכימית המאפשרת תהליכי גדילה ואינטגרציה של הנפש. רגשות הליבה (core affects) אליהם שואפת האינטראקציה, הם כוחות פנימיים המייצרים תפקוד מוחי אינטגרטיבי. המטפל בגישה זו מנסה באופן אקטיבי לרתום את הכוחות הללו לטובת הטיפול. למרות שבתהליך עצמו שבו מעובדים רגשות ליבה, מעורבות תחושות רבות, עיבוד עד תום של רגש ליבה יוצר תחושה חיובית חזקה, שמטעינה את המטופל באנרגיה ובתחושה חזקה של "משהו נכון וחשוב קורה לי".

metaprocessing הנו מרכזי בAEDP

metaprocessing הנו תהליך בו המטפל והמטופל מתבוננים ביחד על תהליך השינוי שעבר המטופל. מעניין לגלות כי ההתמקדות בחוויית השינוי בפני עצמה יוצרת שינוי. אישור וחקירה של השינויים הללו מחוללים סבב נוסף של של שינויים רגשיים.

AEDP: מודל בהתהוות המצוי בדיאלוג מתמיד

כמסגרת אינטגרטיבית, AEDP חולק הנחות בסיס שונות עם דיסציפלינות וגופיעבודה של כותבים רבים. הנה כמה מהגישות שAEDP מקיים דיאלוג אתן:

תיאוריה על רגשות

נוירולוגיה אפקטיבית

תיאורית ההתקשרות

מחקר התפתחותי אודות אינטראקציות דיאדיות

לימודי טראומה

טיפולים ממוקדיגוף

תרפיות חווייתיות שונות

תרפיות מבוססותהתקשרות ורגש אחרות

תרפיות אקזיסטנציאליות אינטגרטיביות

מסורות התייחסותיות והתפתחותיות, בעיקר, אלה מהן המדגישות טראומה ו/או שינוי

טיפולים דינאמיים קצריטווח

לימודי שינוי, הגדרה רחבה הכוללת מסורות שונות של חוכמה, מזרחית ומערבית כאחד

ברצונך לקרוא עוד? היכנס למדור המאמרים שלנו