Välkommen till AEDP Europa

Det här är en websida för dig som bor Europa och är intresserad av AEDP.

Websidan hjälper dig att hitta referenslitteratur och källor, terapeuter, utbildning och AEDP-nätverk.

 

Kommande arrangemang:

– Lisbon October 20th, Anna Christina Sundgren: ”I felt a closeness that I never had…” One day AEDP- workshop on Relational interventions

-Paris: 14/15 december 2018 two days introduction by SueAnne  Pilliero

-Barcelona: 4/5 October 2019 ”Undoing Aloneness” Two day AEDP- workshop by Diana Fosha