Välkommen till AEDP Europa

Det här är en websida för dig som bor Europa och är intresserad av AEDP.

Websidan hjälper dig att hitta referenslitteratur och källor, terapeuter, utbildning och AEDP-nätverk.

 

Kommande arrangemang:

-Lisbon 9th June : AEDP an overview from the ground up
Richard Harrison

London: June 23-26, 2018 4-day Immersion Course by Diana Fosha

-Paris: 14/15 december 2018 two days introduction by SueAnne  Pilliero

-Paris: June 2019 4-day Immersion Course by Diana Fosha