Välkommen till AEDP Europa

Det här är en websida för dig som bor Europa och är intresserad av AEDP.

Websidan hjälper dig att hitta referenslitteratur och källor, terapeuter, utbildning och AEDP-nätverk.

 

Kommande arrangemang:

-Lisbon, 14/15 November 2020: ”Working with the Challenges of Defense & Anxiety to Promote Rapid Therapeutic Change; Integrating the best of AEDP and ISTDP ”, Steve Shapiro.