ברוכים הבאים לAEDP אירופה

האתר הנו בבניה. מספר עמודים בו אינם מתורגמים עדיין.

הכל יבוא בזמנו!

זהו אתר עבור אנשים באירופה המתעניינים בAEDP.

מטרתו לסייע לכם לאתר משאבים, מטפלים, הכשרה וקהילות בAEDP.

בקרובקורסי הכירות עם AEDP עם קרן ודיויד פנדו מארס נובמבר 2015 ודיאנהפושה ביוני 2016

 

Upcoming events:

-Stockholm , October 4-8 2019, March 27-31 2020, Advanced Essential Skills (ES2) 
Questions and practical information: contact Anna Christina Sundgren: animare@animare.nu

-London, 16 November 2019: "Introduction to AEDP Poetry in Motion: Dyadic Regulation Of Emotion and Transformation of Self", Angela Massucco & Heather Gretton

-Paris, 23-25 January 2020. :"Transform Trauma and Toxic Shame through “Fierce Love”:
Using the AEDP Therapist’s Bold, Embodied Presence". Sue Anne Piliero
En Français

-Tel Aviv, Advanced Essential Skills (ES2) March/Nov 2019

Stockholm Core Training Feb 2020- Jan 2021 in Swedish! With Anna Christina Sundgren and Annika Medbo   (info in Swedish)