ברוכים הבאים לAEDP אירופה

האתר הנו בבניה. מספר עמודים בו אינם מתורגמים עדיין.

הכל יבוא בזמנו!

זהו אתר עבור אנשים באירופה המתעניינים בAEDP.

מטרתו לסייע לכם לאתר משאבים, מטפלים, הכשרה וקהילות בAEDP.

בקרובקורסי הכירות עם AEDP עם קרן ודיויד פנדו מארס נובמבר 2015 ודיאנהפושה ביוני 2016

 

Upcoming events:

– Lisbon October 20th, Anna Christina Sundgren: ”I felt a closeness that I never had…” One day AEDP- workshop on Relational interventions

-Paris: 14/15 december 2018 two days introduction by SueAnne  Pilliero

-Barcelona: 4/5 October 2019 ”Undoing Aloneness” Two day AEDP- workshop by Diana Fosha