ברוכים הבאים לAEDP אירופה

האתר הנו בבניה. מספר עמודים בו אינם מתורגמים עדיין.

הכל יבוא בזמנו!

זהו אתר עבור אנשים באירופה המתעניינים בAEDP.

מטרתו לסייע לכם לאתר משאבים, מטפלים, הכשרה וקהילות בAEDP.

בקרובקורסי הכירות עם AEDP עם קרן ודיויד פנדו מארס נובמבר 2015 ודיאנהפושה ביוני 2016

 

Upcoming events:

-Lisbon, 14/15 November 2020: "Working with the Challenges of Defense & Anxiety to Promote Rapid Therapeutic Change; Integrating the best of AEDP and ISTDP ", Steve Shapiro.