Nätverk

I Sverige finns ett nystartat nätverk med ett tiotal medlemmar i den ”inre” gruppen som träffades hösten 2014. Efter Diana Foshas och Ron Fredericks seminarier i Stockholm i oktober 2014 startades en maillista för alla terapeuter som deltog i seminarierna och var intresserade av AEDP. Flera mindre studiegrupper har sedan bildats och med hjälp av maillistan kan man söka kolleger att bilda grupper med, t ex för kamrathandledning, artikelstudier eller filmkvällar.
Adressen är: aedp-sverige@googlegroups.com Du kan maila och be om att få vara med på maillistan.
Maria Lagerlöf är ansvarig för listan.